Sveikiname Tautinės stovyklos dainos konkurso laimėtojus!

Džiaugiamės pagaliau galėdami paskelbti 2018 metų Tautinės stovyklos dainos konkurso nugalėtojus.

Dar 2016 m. vasarą, pradėję pamažu ruoštis artėjančiam lietuviškosios skautybės šimtmečiui, Lietuvos skautijos ir Lietuvių skautų sąjungos išeivijoje vadovai nusprendę, jog visas tris 2018 m. vyksiančias lietuviškas skautų Tautines stovyklas turėtų vienyti bendra lietuviška daina, skirta skautavimo Lietuvoje šimtmečiui pamninėti. Tuo tikslu, 2016 m. rudenį buvo paskelbtas bendras Tautinės stovyklos dainos konkursas, kuriame dalyvauti galėjo dainų kūrėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš lietuvių bendruomenių visame pasaulyje. 2017-ųjų pavasarį sulaukėme net 10 naujų dainų pasiūlymų iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Amerikos ir Australijos.

Šią vasarą vyko ypatingas dainų atrankos procesas, koks lietuviškosios skautybės istorijoje buvo vykdomas pirmą kartą. Specialią dainų atrankos komisiją sudarė sesės ir broliai skautai iš trijuose žemynuose esančių šalių – Lietuvos, Australijos, Kanados ir JAV. Dainų atrankos posėdžiai vyko internetu, Skype pagalba, vienu metu trijuose žemynuose. Ačiū komisijos nariams už atsakingą darbą renkant šimtmečio stovyklos dainas.

Po daugybės perklausų ir ilgų diskusijų, komisija bendru sutarimu nusprendė nugalėtojomis paskelbti ne vieną, o dvi dainas:

 

Nekantraudami pranešame, kad Tautinės stovyklos dainos konkursą laimėjo šios dainos:

„Sudainuokime Lietuvą“

Teksto autorius – Rimvydas Stankevičius (Lietuva)

Muzikos – Rokas Radzevičius (Lietuva)

Ir

„Šimtas metų“

Teksto autoriai –Darius Gakas ir Jeronimas Belkus (Australija);

Muzikos – Darius Gakas

Šiuo metu ruošiami galutiniai šių dainų garso įrašai, kurie jau netrukus bus pristatyti skautiškai bendruomenei visame pasaulyje!

1052505_568263173217131_412916487_o

Kodėl dvi dainos?!

Štai kaip šį bendrą sprendimą pasirinkti dvi dainas aiškina atrankos komisija:

Ieškojome dainos, kuri būtų įsimintina, prasminga, atitiktų konkurse numatytus kriterijus ir turėtų skautiškos dvasios „užtaisą“. Abi dainos buvo absoliučios komisijos narių favoritės, tačiau nebuvo aišku kurią dainą pasirinkti, nes jų nuotaika ir tempas labai skirtingi. „Sudainuokime Lietuvą“ (žodžiai: R.Stankevičiaus, muz. R.Radzevičiaus) – melodinga ir poetiškai stipri, virpinanti širdį bei skatinanti susiimti už rankų su dainuojančiais šalia. „Šimtas metų“ (žodžiai D.Gako, muz. D.Gako ir J.Belkaus) – energinga ir skautiškai žaisminga. Diskutuodami supratome, kad šios dainos negali būti konkurentės, nes abi atspindi skautams svarbias vertybes ir jausmus. Skautuose mokomės būti rimti ir jautrūs – mylėti Dievą ir Tėvynę, imtis atsakomybės, rūpintis esančiais šalia. Tuo pačiu, nuo mažų dienų stengiamės visose situacijos būti linksmi, susivaldyti ir neprarasti vilties – žaidžiame, pokštaujame ir kvailiojame prie laužų, žygiuodami ir dirbdami. Šios skirtingos nuotaikos – rimtis ir žaismingumas iš tiesų lydi skautus jau visus 100 metų ir abi yra neatsiejamos skautiško gyvenimo dalys. Būtent todėl buvo nuspręsta pasirinkti dvi dainas, kurios kiekviena savaip puikiai atspindi šiuos skautiško gyvenimo lygmenis. Taigi, turėsime dvi pagrindines Tautinės stovyklos, o drauge ir viso lietuviškosios skautybės šimtmečio dainas: Vieną – lyrišką baladę („Sudainuokime Lietuvą“), o kitą – smagią ir užkuriančią („Šimtas metų“).

 

Komisija dėkoja visiems konkurse dalyvavusiems ir naujas dainas sukūrusiems skautams!

Vargu ar kada vienu metu buvo sukurta tiek nuostabių skautiškų dainų. Ne visos dainos galėjo tapti konkurso nugalėtojomis, tačiau dauguma jų neabejotinai taps naujais skautiškų laužų hitais. Mūsų skautybės šimtmečio šūkis: „Skautai – kurianti karta“. Konkurso dalyviai tikrai įrodė, kad skautai ne tik mėgsta dainuoti bet gali patys kurti muziką ir tekstus. Šaukiame „Hip valio“ visiems dalyvavusiems, nors ir nelaimėjusiems ir tikimės kuo greičiau išgirsti naujas dainas skautų stovyklose:

„Saulės vaikai“ – Beatričė Tylaitė ir Skirmantė Vaičiūtė, Gervių skiltis.

„Būti savu“ – Giedrė Pundzaitė, Vaiva Murauskytė ir Emilija Gulbinaitė, grupė „Savi“.

Daina be pavadinimo – Gustė Survilaitė, Kauno jūrų skautų, Skrajojančio Olando laivas.

„Skautiška Dvasia“ – Andrius Kudirka ir Jonas Variakojis, Lituanicos tuntas, Lemont, Illinois, JAV.

Daina be pavadinimo – Tauras Zigmantas ir Jurga Ralytė, Kernavės tunto patyrę skautai.

„Laužų karta“ – Simonas Krutulis, LS Marijampolės kraštas, A. Gustaičio sk. vyčių būrelis.

„Laužų karta“ – Andrius Bakanas, Mindaugas Rimkus, Povilas Kripas, LS Kauno kraštas, Stasio Jameikio sk. vyčių draugovė.

„Vardan Lietuvos“ – Vladas Chockevičius, LSS Europos Rajonas, Anglija.

 

Atrankos komisijos nariai:

Dainius Urbanavičius (TS „Laužų karta“ programos vadovas, Lietuva),

Tomas Broga (TS „Laužų karta viršininkas, Lietuva),

Ieva Brogienė (LS vyr.skautininkė, Lietuva),

Tomas Rakovas (TS „Laužų karta“ štabo narys/ buv. LS Tarybos pirmininkas, Lietuva),

Rūta Lemon (LSS Tarybos pirmininkė, Kanada),

Albertas Kerelis (LSS vyr.skautininkas, brolijos vadas, JAV),

Henrikas Antanaitis (LSS Australijos rajono vadas, Australija).