Stovykloje gyvensime su savo vienetais, o programoje dalyvausime amžiaus grupėmis.

Kiekvienas skautas žino – košė miške skanesnė! Taigi kur tos košės Tautinėje stovykloje gauti? Maitinimas stovykoje vyks decentralizuotai, t.y. valgysime ten, kur gyvensime – didžiosiose pastovyklėse (žr. žemiau).

 

Didesnę stovyklos plano versiją rasite čia

 

P1 pastovyklė – DRAUGYSTĖS MALKOS

Viršininkas – Sk. v. Martynas Raugevičius, Lietuvos skautija

Šioje pastovyklėje gyvens:

Skaisčio tuntas

Tauragės kraštas

Marijampolės kraštas

Užsieniečiai

 

 

 

P2 pastovyklė – PAGALBOS DEGTUKAI

Viršininkas – Vyr. sktn. sk. v. Vydūnas Trapinskas, Lietuvos skautų sąjunga

Šioje pastovyklėje gyvens:

Lietuvos skautų sąjunga

Kauno kraštas

Hercerai

Kernavės tuntas

Užsieniečiai

 

 

P3 pastovyklė – MEILĖS KAITRA

Viršininkas – Psktn. Audrius Vainonis, Lietuvos skautija

Šioje pastovyklėje gyvens:

Vingio tuntas

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga

Alytaus kraštas

Utenos kraštas

Šiaulių kraštas

Užsieniečiai

 

 

P4 pastovyklė – VIENINGA UGNIS

Viršininkas – Sktn. sk. v. Andrius Byčius, Žemaitijos skautų organizacija

Šioje pastovyklėje gyvens:

Žemaitijos skautų organizacija

Kernavės tuntas

Telšių kraštas

Panevėžio kraštas

Klaipėdos kraštas

Užsieniečiai

 

 

JP pastovyklė – SĄŽININGI DŪMAI

Viršininkas – Gilv. vyr. sktn. bud. Jonas Dragūnas, Lietuvos skautija

Šioje pastovyklėje gyvens:

Jūrų skautai

Užsieniečiai

 

 

 

 

 

PSS pastovyklė – Savanorių pastovyklė

Viršininkė – Vyr. sk. Girmantė Vaitkutė, Lietuvos skautų sąjunga

Šioje pastovyklėje gyvens:

Tėveliai su vaikais „Vaikų darželio“ kampe

Laisvieji savanoriai