Stovyklautojų laukiame liepos 14 dienos rytą. Vaikai į stovyklą atvyksta su savo vadovais, o transportą organizuoja savarankiškai.

Stovyklos uždarymo šventė – liepos 21 d., išvykimas iš stovyklos – liepos 22 d.

DĖMESIO! Tam, kad atvykimas būtų sklandus ir netektų ilgai laukti ar blaškytis po didelę muziejaus teritoriją, susipažinkite su svarbia atvykimo informacija.

Ją taip pat galite parsisiųsti, kaip atskirą dokumentą. Jo prieduose rasite ir specialų ženklą, kurį reikės užsiklijuoti ant priekinio stiklo, atvykstant autobusu.

Informacija vienetams, atvykstantiems į stovyklą autobusais:

 • Atvykti reikia prie ūkinių Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejaus vartų (maršutas priede Nr. 2).
 • Visi autobusu važiuojantys stovyklautojai turi turėti reikiamus dokumentus (stovyklautojo kelialapį (QR kodą), tėvų leidimą, pasirašytas stovyklos taisykles, sveikatos pažymą ir draudimą (rekomenduotina)). Šiuos dokumentus turi surinkti atsakingas vadovas ir sutikrinti su registratūra.
 • Atvykę autobusai privalo sustoti prieš ūkinius vartus, atsakingi vadovai išlipa ir su registratūra sutikrina visus dokumentus. Vaikai pasilieka autobuse, juos registruoja vadovas.
 • Reikia turėti atspausdintą stovyklos dalyvio lapą, kuris turi būti matomas už priekinio autobuso lango (priedas nr. 1).
 • Suregistravus visus dalyvius, autobusas važiuoja nurodytu maršutu, sekdamas kelio nuorodas (priedas nr. 3) ir išlaipina vaikus bei iškrauna visus daiktus nurodytoje vietoje.
 • Išlaipinimas ir iškrovimas vykdomas greitai ir operatyviai, kad nesusidarytų spūstys.
 • Išlaipinus vaikus autobusas toliau seka kelio ženklus (priedas nr.2) ir išvažiuoja iš muziejaus teritorijos.

Informacija stovyklautojams, atvykstantiems automobiliais:

 • Stovyklautojai, kuriuos atveš automobilis, išlipa prie pagrindinių muziejaus vartų (L. Lekavičaus g. 2, Rumšiškės), kur registratūrai pateikia reikiamus dokumentus (stovyklautojo kelialapį (QR kodą), tėvų leidimą, pasirašytas stovyklos taisykles, sveikatos pažymą ir draudimą (rekomenduotina)).
 • Automobilis paliekamas stovėjimo aikštelėje prie muziejaus vartų (stovėjimas nemokamas).
 • Stovyklautojai pėsčiomis keliauja į nurodytą pastovyklę (ten nusineša ir savo daiktus).
 • Jei norima automobiliu įvažiuoti į muziejaus teritoriją – reikia pirkti specialų automobilio bilietą (kaina apie 20 €) ir važiuoti į mašinų stovėjimo aikštelę prie centrinio muziejaus miestelio.
 • Norintys laikyti automobilį aikšelėje visos stovyklos metu, turė jį laikyti stovėjimo aikštelėje prie muziejaus pagrindinio įėjimo. Aikšelė nėra saugoma, tad stovyklos organizatoriai neatsako už transporto priemones. Rekomenduojame rasti atvykimo būdą į stovyklą, kad nereikėtų palikti transporto priemonės per naktį nesaugomoje aikštelėje.

Informacija stovyklautojams, atvykstantiems dviračiais:

 • Stovyklautojai, kurie atvyksta dviračiais, važiuoja prie pagrindinių muziejaus vartų (L. Lekavičaus g. 2, Rumšiškės), kur registratūrai pateikia reikiamus dokumentus (stovyklautojo kelialapį (QR kodą), tėvų leidimą, pasirašytas stovyklos taisykles, sveikatos pažymą ir draudimą (rekomenduotina)).
 • Dviračiais į stovyklą atvykusių grupių kelialapius tvarko ir registruoja vadovas.
 • Stovyklautojai keliauja į nurodytą pastovyklę (ten nusineša ir savo daiktus).
 • Už dviračių saugumą stovyklos metu atsako pats dviračo savininkas.

SVARBU: Stovyklautoją lydintys asmenys (tėvai, draugai ir kt.), prieš įeidami į muziejų, privalo nusipirkti muziejaus įėjimo bilietą muziejaus kasose. Stovyklautojui, turinčam stovyklos kelialapį, bilieto pirkti nereikia.