Kur gyvens stovyklos savanoriai?

“Atsakingos žarijos” bus pagrindinė savanorių gyvenimo, maitinimosi ir susibūrimo erdvė stovykloje. Planuojame, kad savanorių pastovyklėje “Atsakingos žarijos” gyvens per 400 suaugusių savanorių.

 

 

 

Pastovyklėje gyvens:

  • Stovyklos organizatoriai: stovyklos štabo, ir platesnės organizatorių komandos nariai, atsakingi už programą, ūkį, komunikaciją, maitinimą ir kitas sritis;
  • Užsienio savanoriai – skautai iš užsienio valstybių, taip pat pasaulio lietuviai;
  • Mobilieji savanoriai – savanoriai neturintys konkrečių įsipareigojimų ir galintys padėti stovykloje;
  • Tėveliai su mažamečiais vaikais vaikų darželio kampe.

 

Kiti savanoriai – skautų vadovai lydintus nepilnamečius skautus ir pastovyklių štabų nariai stovyklaus ir rūpinsis gyvenimu 5 pagrindinėse skautų pastovyklėse:

P1 “Draugystės malkos” (pastovyklės viršininkas Martynas Raugevičius, Lietuvos skautija);

P2 “Pagalbos degtukai” (pastovyklės viršininkas Vydūnas Trapinskas, Lietuvos skautų sąjunga);

P3 “Meilės kaitra” (pastovyklės viršininkas Audrius Vainonis, Lietuvos skautija);

P4 “Vieninga ugnis” (pastovyklės viršinikas Andrius Byčius, Žemaitijos skautų organizacija);

JP “Sąžiningi dūmai” (pastovyklės viršininkas Jonas Dragūnas).

Stovyklavimo sąlygos

Visi savanoriai gyvens nuosavose palapinėse. Kiekvienas atvykstantis į stovyklą privalo turėti asmeninį stovyklavimo inventorių – palapinę, miegmaišį, kilimėlį ir kitas stovyklavimo priemones.

Pastovyklėje veiks:

  • Virtuvė. Čia bus gaminamas maistas visiems 400 pastovyklės savanorių. Savanoriai bus kviečiami pakaitomis budėti virtuvėje, padedant ruošti maistą.
  • Susibūrimo erdvė. Tai bus pagrindinė bendravimo, informavimo, polisio ir valgymo vieta pastovyklėje.
  • Šeimų pastovyklė. Savanorių pastovyklės pašonėje įsikurs skautiškų šeimų pastovyklė, skirta tėveliams, stovyklausiantiems su mažamečiais vaikais, kurie dar nedalyvauja stovyklos programoje.