Tautinės stovyklos savanorių pastovyklė „Atsakingos žarijos“ laukia Tavęs!

Žarijos – tai laužo širdis, kaitros šaltinis, neleidžiantis liepsnai užgesti. Skautai puikiai žino, kad nesusidarius žarijoms bet kokį laužą lengva užgesinti, o esant kaitrioms žarijoms galima palaikyti ugnį net lietui lyjant. Kaip geras laužas dega palaikomas kaitrių žarijų, taip skautų judėjimas visame pasaulyje gyvuoja vien savanorių laisvos valios ir pastangų dėka. Žarijos geba uždegti kitus savo kaitra. Vienintelė žarija gali įpūsti ugnį net sudėtingiausiose sąlygose, skleisdama šilumą aplink. Paliktos neatsakingai, karštos žarijos gali pridaryti bėdos. Būtent dėl to, Tautinės stovyklos suaugusiųjų savanorių pastovyklę pavadinome “Atsakingos žarijos”. Visi stovyklos savanoriai – skautų vadovai, organizatoriai, pagalbininkai yra gyvos žarijos, savo energija ir geru pavyzdžiu užkrėčiantys kitus. Savanoriai yra “Atsakingos žarijos”, nes kiekvienas savo noru prisiima konkrečias pareigas pareigas stovykloje ir yra atsakingi už visos stovyklos ir ypač jaunesnių skautų gerovę.

Tautinėje stovykloje, skirtingas pareigas atliks ir stovyklos gyvenimu rūpinsis per 800 suaugusiųjų savanorių iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.  Čia pateikiame daugiau informacijos apie savanorystės galimybes, savanorių gyvenimą ir jiems skirtą programą stovykloje “Laužų karta”.

Kas yra stovyklos savanoriai?

Stovyklos savanoriu gali tapti kiekvienas pilnametis asmuo, norinti(-s) savo darbu prisidėti prie stovyklos organizavimo. Jei tau daugiau nei 18 metų ir nori padėti įgyvendinti Lietuvos skautų Tautinę stovyklą “Laužų karta” – stovyklos savanorių komanda laukia tavęs!

Priklausomai nuo užimamų pareigų visi stovyklos savanoriai pasiskirstys šiose grupėse:

  1. Skautų vadovai – tai skautiškų vienetų vadovai, lydintys nepilnamečių skautų grupes į stovyklą ir stovyklausiantys drauge su jais vienoje iš 5 pagrindinių pastovyklių.
  2. Pastovyklių štabo nariai – tai 5 pagrindinių pastovyklių gyvenimo organizatoriai: pastovyklių viršininkai, komendantai ir kiti pastovyklių pagalbininkai, kuruojantys pastovyklių ūkio, programos, maitinimo ir kitas sritis.
  3. Stovyklos organizatoriai – tai stovyklos štabo ir išplėstinės jo komandos nariai, atsakingi už stovyklos programos, ūkio, komunikacijos, finansų, maitinimo, administravimo, registracijos, tarptautinių ryšių sritis.
  4. Mobilieji savanoriai – tai savanoriai neturintys konkrečių sutartų pareigų, stovyklausiantys tik kelias dienas ir galintys padėti įvairiuose stovyklos darbuose, kur tuo metu labiausiai reikia.

Jums padės ir visą savaitę rūpinsis savanorių pastovyklės komanda:

Pastovyklės viršininkė Girmantė Vaitkutė (Lietuvos skautų sąjunga)

Pastovyklės viršininkės pavaduotojas Sigitas Stacevičius (Lietuvos skautų sąjunga)

Komendantas Kęstutis Stirba (Lietuvių skautų sąjunga, Europos rajonas)

Virtuvės vadovė Odeta Autukaitė (Lietuvos skautija)

Ūkvedys: Miroslavas Abramovič (Lietuvos skautų sąjunga)

O įsikvėpti darbams padės savanorių programos grupė:

Milda Navaslauskaitė, Lietuvos skautija

Povilas Dabrila, Lietuvos skautija

Visvaldas Varžinskas, Studentų skautų organizacija

Živilė Kubilienė, Lietuvos skautija

Tomas Rakovas, Lietuvos skautija

Šeimų pastovyklės koordinatorė: Rosita Guzaitienė, Lietuvos skautija