Stovykloje gyvensime su savo vienetais, o programoje dalyvausime amžiaus grupėmis.

Skautiški vienetai bus jungiami į didesnes pastovykles (planuojama iki 6), su kuriomis drauge dalinsis buitimi.

Stovyklos savanoriai gyvens atskiroje pastovyklėje.

giedrius-masalskis-202