Stovykloje gyvensime su savo vienetais, o programoje dalyvausime amžiaus grupėmis.

 

Didesnę stovyklos plano versiją rasite čia

P1 pastovyklė – DRAUGYSTĖS MALKOS

Viršininkas – Sk. v. Martynas Raugevičius, Lietuvos skautija

Šioje pastovyklėje gyvens:

 • Skaisčio tuntas
 • Tauragės kraštas
 • Marijampolės kraštas
 • Užsieniečiai

 

P2 pastovyklė – PAGALBOS DEGTUKAI

Viršininkas – Vyr. sktn. sk. v. Vydūnas Trapinskas, Lietuvos skautų sąjunga

Šioje pastovyklėje gyvens:

 • Lietuvos skautų sąjunga
 • Kauno kraštas
 • Hercerai
 • Kernavės tuntas
 • Užsieniečiai

 

P3 pastovyklė – MEILĖS KAITRA

Viršininkas – Psktn. Audrius Vainonis, Lietuvos skautija

Šioje pastovyklėje gyvens:

 • Vingio tuntas
 • Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
 • Alytaus kraštas
 • Utenos kraštas
 • Šiaulių kraštas
 • Užsieniečiai

 

P4 pastovyklė – VIENINGA UGNIS

Viršininkas – Sktn. sk. v. Andrius Byčius, Žemaitijos skautų organizacija

Šioje pastovyklėje gyvens:

 • Žemaitijos skautų organizacija
 • Kernavės tuntas
 • Telšių kraštas
 • Panevėžio kraštas
 • Klaipėdos kraštas
 • Užsieniečiai

 

JP pastovyklė – SĄŽININGI DŪMAI

Viršininkas – Gilv. vyr. sktn. bud. Jonas Dragūnas, Lietuvos skautija

Šioje pastovyklėje gyvens:

 • Jūrų skautai
 • Užsieniečiai

 

PSS pastovyklė – Savanorių pastovyklė