Kontaktas žiniasklaidai:

Karolis Žemaitis

Atstovas spaudai

El. p. press@ts2018.lt

Tel. nr. +37068705438

 

 

Apie Tautinę stovyklą:

Tautinė skautų stovykla – didžiausias penkmečio skautiškas renginys. Šių metų stovykla ypatinga ir tuo, kad 2018 m. minime skautų įsikūrimo Lietuvoje šimtmečio jubiliejų. Tokių ir panašių stovyklų metu į vieną vietą susiburia skautai iš visos Lietuvos bei įvairių užsienio šalių. Šiais metais stovykloje laukiame daugiau nei 3300 dalyvių iš 23 skirtingų šalių.

Apie skautus:

Skautai yra visuomeninis, nepolitinis, ne pelno siekiantis, savanoriškas jaunimo judėjimas, kurio pagrindinis siekis – išugdyti jauną žmogų pilietišku ir atsakingu nacionalinės ir tarptautinės visuomenės nariu. Skautų judėjimas yra progresyvios saviauklos sistema, veikianti per įžodį ir priesakus, mokymąsi per veiklą, patyrimo laipsnius, specialybių programas ir mažų grupių narystę.

Padedant suaugusiems savanoriams, skautai yra skatinami atrasti naujus dalykus, įgyti pasitikėjimo savimi bei kitais, sugebėti bendradarbiauti, būti atsakingais, mokytis vadovauti sau ir kitiems. Taip ugdomas jaunuolių charakteris ir kompetencija. Tai yra didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje – jame veikia daugiau nei 30 milijonų skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, 160-yje šalių ir vietovių. Per visą skautų istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų žmonių.